Nieuws, foto's, links

Nieuws

3 oktober 2012 Gisteravond werd de Nota van Uitgangspunten herprofilering Eilandenboulevard besproken door de deelraadscommissie. De zaal was tjokvol toeschouwers. Vanwege het grote aantal aangemelde insprekers, 23, was er maximaal 2 minuten spreektijd per spreker. Over het gedwongen verhuizen voor een watertrap waren de commissielen duidelijk:
Groen Links 1) van verkeersader naar verblijfsader - lokaal langzaam verkeer. Fiets/wandelroute aan water. Groen: enkel echt nodig wildgroen verwijderen. Geen cruquius. hoe meer groen hoe beter
2) geen pianoligging. niet nodig enkel bij verkoop natuurlijk verloop.
3) oesjesduiker wel omhoog.
4) rechtdoen aan museum en kerk. bomen onderdeel van plein. kromhout meer aandacht
5) watertrap wel.. zonder pianoligging evt. met uitkopen.
Alexandrovaoverleg heeft geholpen, tallship, geen verplaatsingen buiten Nieuwe Vaart. overeenkomsten tussen plannen. groen volgens gemeenteplan. parkeerplan volgens gemeente.watertrap aan de overkant. herschikking compromis zoeken. financieel plan niet op orde.
Partij van de Arbeidbijzonder karakter v buurt versterken. geen massatoerisme, geen oesjesduiker. spoorbrug behouden?, geen cruquius. tegen pianoligging zichtlijnen niet verbeterd door arkendorp. VNV alternatief van niet lineaire ordening. niet 1 boom kwijt. geen brede watertrap. maak een bescheiden verbinding. evt. nog paar boten Weg door vrijw. verplaatsing of uitkoop. meer zicht op werven. spoorbrug beeldbepalend element. fietspad langs gevels, minder parkeerplaatsen. 30 km. zone. GL ook. kruising k'burg ver van huizen. talud en groen VNV
D66in het vervolg beter participatie excuses voor misser. buurt zelf meer bijdragen aan economie. doelstelling is rode draad van D66. verplaatsing alleen vrijwillig. geen gedwongen herschikking ook niet binnen vaart. hoger plein voor kerk. kadegroen - enkel kadevatiant op geveltuintjes. oesjesduiker wel veranderen in brug. paaltjes in de duiker. spoorbrug S50 nog niet bereid tot sloop. particuliere plannen voor de brug welkom. fietspad aan huizenzijde. middenstand welwillend tegemoet treden in uitwerking.
SPdraagvlak vrijwel nul. enorme weerstand. groot aantal fouten geconstateerd. feitelijkheden aangepast? geen woonbuurt vervangen voor toeristen. 9ton voor o. duiker weggegooid. geen bomen kappen. steunen mits: geen watertrap, geen pianoligging, fietspad langs het water, geen duiker, klein groen behouden.
VVDgeen herschikking in NV, geen monumentale trap, parkeren heroverwegen, verkeersdruk aanpakken, groen: bomen maken onderdeel uit zichtlijn. behouden. verhogen oesjesduiker goed idee. spoorbrug: particulier initiatief welkom heten. waterschap leading. wlagedeelte opnieuw. straat gedeelte is goed.
Reactie portefeuillehouder: de plannen zijn goed en mooi. We hebben het hier alleen over uitgangspunten, de bezwaren gaan over de uitwerking. Kan de commissie de Nota vaststellen?
Commissie: het onderscheid tussen uitgangspunten en uitwerking is niet duidelijk. Stel de raadsvoordracht bij, maak duidelijk wat uitgangspunten zijn en wat uitwerking is. Maak duidelijk wat de voorwaarden zijn voor de uitwerking
Onvrijwillige verplaatsingen vormen in elk geval geen onderdeel van de uitwerking.

Het wachten is dus op een aangepaste raadsvoordracht...

Foto's en media

Links, bronverwijzingen, andere sites